Kosení v sadu Zrození 19. 6. 2021

Sad Zrození 2020 v Klokočí mapa tady
  od 10.00 workshop
kosení kosou, klepání kosy


– kosení trávy mezi vysazenými stromy
– společný oběd (kdo co přinese)
– s sebou kosu (kdo má)

v rámci týdne pro klima

ve 13.00 beseda na téma Sdílené výsadby