VENKOV JAKO MÍSTO EKONOMICKY ŽIVÉ

Soubor přednášek a diskusí o trvale udržitelném rozvoji venkova

 

I. Krajina

– pátek 30. ledna 2015, Městské muzeum Turnov, Kamenářský dům

 

15.00 – 16.30

– ekologické sady, krajinotvorné prvky, evropská legislativa

Miroslav Jílek – permakulturní designér, realizátor soběstačné usedlosti, technik

 

17.00 – 18.30

– specifika pěstování v sadech, alejích, na mezích a  remízech.

– různé pohledy na pěstování ovocných stromů a keřů

– semenné / vegetativně množené podnože, roubování

– odrůdy

Ing. Jan Zima – šlechtitel jabloní, pracovník Ústavu experimentální botaniky AV ČR

 

19.00 – 21.00

– jedlý les – moderní fenomén, který nikdo nikdy neviděl

– co můžeme udělat pro záchranu krajiny

Miroslav Jílek – permakulturní designér, realizátor soběstačné usedlosti a vynálezce

 

II. Pole

– pátek 13. února 2015, Městské muzeum Turnov, Kamenářský dům

 

15,00 – 16,30

– evroposká legislativa a značka BIO, dotace

– ekologické a zdánlivě ekologické  pěstování zeleniny a ovoce

– prodej ze dvora

– diskuze a řešení konkrétních problémů v pěstování  dle dotazů

 

17,00 – 21,00

– pěstování zeleniny a ovoce se zaměřením na ekologii a soběstačnost u drobnopěstitelů

– půdně klimatické podmínky pro pěstování zeleniny (jak si pomoci se špatnými podmínkami)

– hnojení v EZ

– zásady pěstování listové, plodové, cibulové a kořenové zeleniny- osevní postup (plán)

– ochrana zeleniny a ovoce proti škůdcům v ekologickém systému

– skladování zeleniny a ovoce

– soběstačná políčka okopanin a obilnin

– problematika GMO

Ing. Jiří Pospíšilík – propagátor soběstačného pěstování zeleniny a ovoce, ekologický pěstitel, lektor občanského sdružení „Život a zdraví“

 

III. Půda

– pátek 27. února 2015, Městské muzeum Turnov, Kamenářský dům

 

15.00 – 16.30

– půdoochranná opatření – evropská legislativa

 

17.00 – 21.00

– půda jako živý organismus

– jak zlepšit strukturu půdy, její zpracování (orat či neorat)

– jak podporovat  půdní organismy

– jak správně hospodařit s půdní vláhou

– hnojení, kompostování

– osevní postupy, meziplodiny

Ing. Roman Rozsypal – ekologický poradce

 

IV. Ekonomika, lidé

– pátek 13. března 2015, Městské muzeum Turnov, Kamenářský dům

 

15.00 – 16.30

Trvale udržitelný rozvoj a jeho zakotvení v grantové politice EU

 

17.00 – 21.00

– venkov jako místo, které ekonomicky žije

– místní produkce, komunitou podporované zemědělství

– potravinová suverenita, soběstačnost

– nezaměstnanost a drobné podnikání

– družstevnictví, sousedství a spolupráce

– sociální aspekt komunitních zahrad, význam pro rodinu

Zakladatelé spolku KomPot – provozovatelé jedné z nejúspěšnějších KPZ (komunitou podporované zemědělství)

 

V. Praktický seminář       

Výsadba a řez ovocných stromů – Výzkumný ústav ovocnářský – Holovousy

Termín i další podrobnosti budou upřesněny.

 

——————————————————————————————————————————-

Maximální možný počet účastníků semináře je  20 osob.

Rezervovat místo na všech čtyřech turnovských seminářích pro program od 17.00 hod, si můžete složením vratné zálohy ve výši 300,- Kč.

Účet zájmového spolku Zazemí v Turnově:
2600620755/2010
VS: 30012015 (datum prvního semináře), do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte svoje jméno.

Bez rezervace Vám nemůžeme zaručit, že bude pro Vás místo volné a že se budete moci zúčastnit.

Pište na anna@klokoci.cz