Dopis do roku 2121

V rámci Kampaně na projekt Svobodu lesu, jsme založili sbírku na HITHIT kde si můžete přečíst o našem Bezděčínském lese. Sbírka byla úspěšná. Tady je novinka o tom, jak jsme zakopali dopis pro rok 2121.

20.6.2021

Dopis do roku 2121 nespatří světlo světa 100 let

Dne 6.6. v 16.00 hod zažil náš Bezděčínský les první lidské hemžení ve jménu jeho uchování pro příští generace.

Sešli jsme se na poprvé jen v omezeném počtu 20 návštěvníků. Děkovali jsme nejvýznamnějším dárcům, zakopali náš dopis, užívali špagátového občerstvení na stromech a s odborným lesním hospodářem panem Ing. Janem Dudou prošli první komentovanou prohlídku. Zájmu o les a dotazů bylo tolik, že jsme stihli ujít sotva 300 m, příště to bude chtít důraznější moderaci, ale spokojenost veliká.

Všechny ty události kolem naší kampaně se seběhly tak překotně! Kampaň měla obrovský ohlas a oslovila nejen rozhlasová a televizní média, odborná nakladatelství, ale zároveň se k naší kampani přidalo několik odborných garantů z celé ČR a dalších významnější dárců.

Výsledkem je, že se nám podařilo získat významnou část peněz i na druhou polovinu lesa a jsme vlastníky obou polovin – kompletních 6,2 ha lesa.  Přestože nashromážděné peníze zatím nepokryly veškerou hodnotu kupní ceny, věříme, že se nám podaří zbývající část peněz brzy získat.

Kdykoliv k nám můžete přijít a můžete se spolehnout, že vás nezaskočí děsivý zvuk motorovky a životadárný lesní chládek pro nás střeží stoleté buky navzdory parnému létu den po dni, rok za rokem, století za stoletím…

A vy jste k tomu přispěli. Děkujeme.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii tady